SIGURIMI I PRONËS

Sigurimi i pronës nga K.S. “Kosova e Re“ mbron shtëpinë tuaj nga çdo dëmtim apo fatkeqësi nga rreziqet e përcaktuara në policën tuaj. Humbjet financiare mund të jenë prej atyre të vogla deri te ato të mëdha. Pakot e sigurimit të pronës ndryshojnë nga polica në policë, dhe janë të kategorizuara në përgjithësi duke u bazuar në qëllimin e shfrytëzimit të objekteve të siguruara (shtëpive, banesave dhe biznesit tuaj).

Më poshtë janë disa nga aspektet më të rëndësishme për biznesin tuaj tek sigurimi i pronës i cili ju mbron:

  •      Ndërtesën tuaj;
  •      Mallin tuaj;
  •      Pajisjet apo makineritë qe përdoren në biznesin tuaj;
  •      Mobilet dhe pajisjet tuaja;
  •      Inventarin tuaj etj.

 

Përvoja dhe profesionalizmi jonë shumë vjeçarë na ndihmon që të kemi një pasqyrë të qartë për nevojat dhe kërkesat tuaja në mënyrë që të përgatisim oferta të veçanta që do të përmbushin pritjet e juaja.

Kompania jonë kupton që biznesi juaj është unik dhe pëson ndryshime konstante. Ne mund të përshtatim policën tonë të sigurimit me nevojat tuaja.

RREZIQET QË MBULOHEN