Tek ne mund të mbështeteni gjithmonë,
sepse ne kujdesemi për ju

Sigurimi i Automjeteve

Kotraktoni sigurimin e detyrueshëm të atopërgjegjës-isë me të cilin janë të mbuluara dëmet qe Ju ia shkaktoni palës së tretë.
Më shumë

Sigurimi i Pronës

Prona juaj është një investim i madh. Mbrojtja e këtij investimi nuk duhet të jetë një sfidë e madhe dhe brengosëse. KS “Kosova e Re” ju mundëson..
Më shumë

Sigurimi Shëndetësor

Në sigurimin e personave nga aksidenti personal, përfshihen sigurimet vullnetare gjatë kryerjes së profesionit të rregullt dhe jashtë tij si dhe..
Më shumë
Kalkulimi i polices TPL

Kalkulimi i polices me Bonus/Malis

KONTAKT

Kosova e Re ofron shërbimin e thirrjeve pa pagesë në lidhje me cdo informatë që ju dëshironi
Lagja Kalabria – Blloku B1 Nr.5
Prishtinë, 10000
info@kosovaere.com
+381 (038) 770 777