Aksionerët
  • Fitorja Sh.P.K                100 %
Bordi Drjetues
  • Jahir Maloku
  • Faton Hasani
  • Kushtrim Thaci
  • Valon Xhaferi
  • Naser Veliu