AKSIONERET DHE BORDI DREJTUES

Aksioneret

  • Fitorja Sh.P.K                100 %

Bordi Drejtues

  • Jahir Maloku
  • Faton Hasani
  • Kushtrim Thaci
  • Valon Xhaferi
  • Naser Veliu