ÇKA JU NEVOJITET TË DINI PËR SIGURIMIN KASKO TË AUTOMJETIT TUAJ?

Sigurimi KASKO është sigurim i vetë automjetit që mbulon të gjitha kategoritë e automjeteve motorike nga dëmtimet totale apo të pjesshme të automjetit tuaj.
Ju mund të ndjeheni të sigurt me ndihmën e kompanisë së sigurimeve “Kosova e Re”, e cila ju mbronë nga çdo humbje financiare që vjen si pasojë e dëmtimit të automjetit tuaj apo vjedhjes së tij,brenda territorit të përcaktuar në policë.

ÇFARË MBULON SIGURIMI KASKO?
 • Zjarri, eksplodimi apo rreziqet natyrore mund të dëmtojnë veturën tuaj;
 • Vjedhjen e veturës apo dëmtimet gjatë tentimit të vjedhjes;
 • Dëmtimet aksidentale gjatë ngasjes së veturës apo parkingut;
 • Dëmtimet e veturës tuaj gjatë protestave apo demostratave etj.
KALKULO POLICËN KASKO
Shëno vlerën e veturës në euro(€):

MBULIMET DHE RREZIQET

PREMIA
 • Dëmtimi Aksidental
 • Zjarri, Eksplozioni, Rrufeja
 • Thyerja e Xhamave
 • Presioni i borës, Rënia e gurëve, Rrëshqitja e Tokës
 • Vjedhja
 • Grabitja dhe tentativa për Grabitje
 • Demonstrata, Vandalizmi dhe/apo aktet keqdashëse
 • Territori i Mbulimit
 • Pjesa e zbritshme

PLUS

 • RKS
 • 10%

STANDARD

 • RKS, AL, MK, MNE
 • 10%

PREMIUM

 • RKS, EU
 • -