Lokacionet e Filialeve
Head Office
Adresa: Lagja Kalabria Blloku B1 Nr 5
Tel: 038 770 777
Fax: 038 770 888
Prishtinë
Adresa:Rr. Luan Haradinaj
Tel: 038 770 775
Tel: 038 770 776
Mitrovicë
Adresa: Shemsi Ahmeti P.n
Tel: 028 530 388
Tel: 028 530 388
Pejë
Adresa: Rr. Mbretëresah Teutë Pn
Tel: 039 434 669
Fax: 039 434 669
Gjakovë
Adresa: Rr Nëna Terezë Nr. 365
Tel: 038 770 779
Tel: 038 770 779
Ferizaj
Adresa: Rr. Karadaku Nr. 2
Tel: 0290 320 162
Fax :0290 327 002
Gjilan
Adresa: Bulevardi i Pavarsisë
Tel: 038 725 619
Fax: 038 725 619
Prizren
Adresa: Rr. Beratit Nr. 2
Tel: 029 244 566
Fax: 028 243 627