Sigurimi i Kesh-it

Një biznesi mund ti vidhen para te gatshme gjatë orarit të punës ose pas orarit. Paratë mund të vidhen gjatë transportimit ne bakë apo në ndonjë forme tjetër.

 

Permes Polices se Sigurimi të Keshit ne Transprt, Keshit ne Sef si the Keshit ne Kace, ju behet e mundur te kompensoni nga kompania e sigurimeve humbjet  të tilla. Gjithashtu polica e këtij lloje sigurimi mund të mbuloje dëmtimet aksidentale të punonjësve të cilët mund të lëndohen gjatë transportimit te Keshit.

 

Pse duhet ta merrni në konsideratë kete lloje sigurimi:

  • Mbrojtje thelbësore e aseteve financiare
  • Mbrojtje për punonjësit dhe të tjerët që transportojnë para

 

Polica mbulon:

  • Paratë në transfer nga dhe per në bankë, të transportuara nga të sigurimi ose punonjës te kompanise
  • Paratë te gatshme, brenda ose jashtë kasafortave
  • Paratë në shtëpinë e punonjësit ose drejtorit
  • Paratë në kasaforte