Raportet Financiare –  31.12.2018:

Bilanci i Gjendjes 31.12.2018
Pasqyra e te Ardhurave 31.12.2018
Treguesit Financiar 31.12.2018
Raporti i Primeve dhe i Demeve 31.12.2018

Raportet Financiare –  30.09.2018:

Bilanci i Gjendjes 30.09.2018
Pasqyra e te Ardhurave 30.09.2018
Raporti i Primeve dhe i Demeve 30.09.2018
Treguesit Financiar  30.09.2018

Raportet Financiare –  30.06.2018:

Bilanci i Gjendjes 30.06.2018
Pasqyra e te Ardhurave 30.06.2018
Raporti i Primeve dhe i Demeve 30.06.2018
Treguesit Financiar  30.06.2018

Raportet Financiare –  31.03.2018:

Bilanci i Gjendjes 31.03.2018
Pasqyra e te Ardhurave 31.03.2018
Raporti i Primeve dhe i Demeve 31.03.2018
Treguesit Financiar  31.03.2018

Raportet Financiare –  31.12.2017:

Bilanci i Gjendjes 31.12.2017
Pasqyra e te Ardhurave 31.12.2017
Raporti i Primeve dhe i Demeve 31.12.2017
Treguesit Financiar  31.12.2017
Raporti i Auditorit te Pavarur  31.12.2017

Raportet Financiare –  30.09.2017:

Bilanci i Gjendjes 30.09.2017
Pasqyra e te Ardhurave 30.09.2017
Raporti i Primeve dhe Demeve 30.09.2017

Raportet Financiare –  30.06.2017:

Bilanci i Gjendjes 30.06.2017
Pasqyra e te Ardhurave 30.06.2017
Raporti i Primeve dhe Demeve 30.06.2017

Raportet Financiare 31.03.2017:

Bilanci i Gjendjes 31.03.2017
Pasqyra e Ardhurave 31.03.2017
Raporti i Primeve dhe Demeve 31.03.2017

Raportet Financiare  31.12.2016:

Bilanci i Gjendjes 31.12.2016
Pasqyra e Ardhurave 31.12.2016
Raporti i Primeve dhe Demeve 31.12.2016

Raportet Financiare  30.09.2016:

Bilanci i Gjendjes 30.09.2016
Pasqyra e Ardhurave 30.09.2016
Raporti i Primeve dhe Demeve 30.09.2016

Raportet Financiare  30.06.2016:

Bilanci i Gjendjes 30.06.2016
Pasqyra e Ardhurave 30.06.2016
Raporti i Primeve dhe Demeve 30.06.2016