Lagja Kalabria - Blloku B1 Nr.5 10000 Prishtinë

info@kosovaere.com

+383 (038) 770 777

0800 16666

+381 (038) 770 888

Nr Unik ID: 810486135