Kompania e Sigurimeve “Kosova”, është duke bere aplikimin e standarteve ISO 9001 dhe 27001