ÇKA JU NEVOJITET TË DINI PËR SIGURIMIN E SHËNDETIT?

Sigurimi shëndetësor mbulon shpenzimet e arsyeshme për trajtime mjekësore në rast të sëmundjes apo aksidentit. Trajtimet mjekësore mund të jenë trajtime spitalore, trajtime ambulantore dhe përfitime të tjera.Sigurimi shëndetësor ofrohet për këto grupe:Sigurimin shëndetësor familjar;Sigurimin shëndetësor grupor (biznese, institucione). Mbulimet ndryshojnë varësisht nga përzgjedhja epakos së sigurimit. K.S. “Kosova e Re” ka krijuar rrjetin e gjerë të spitaleve, klinikave, laboratoreve dhe ordinancave të ndryshme ku mund të merrni shërbimet e nevojshme duke treguar kartelën tuaj të sigurimit.

ÇKA MBULON SIGURIMI SHËNDETËSOR?

Sigurimi i shëndetit, është gjithmonë afër jush kur papritur ju paraqiten problemet shëndetësore urgjente dhe serioze. Në raste të tilla, sigurimi mbulon operacionin tuaj dhe shpenzimet e tjera për trajtimet që ju nevojiten

Pakot dhe mbulimet

MBULIMET SIGURUESE
 • Shuma Maksimale
 • Territori i Mbulimit
 • TRAJTIME SPITALORE
 • Akomodimi në Spital
 • Transporti në Spital
 • Transporti për trajtim jashtë vendit
 • Ndërhyrjet Kirurgjike dhe shpenzimet
 • Kontrolla Diagnostifikuese: Rrezet X, Skane CT, Skane MRI
 • Shpenzimet për Kirurget, Mjeket, Specialistet
 • Kujdesi Intensive
 • Proteza dhe Paisje Mjeksore
 • TRAJTIME JOSPITALORE
 • Kujdesi Parandalues
 • Trajtimi nga Mjeku i pergjithshem
 • Trajtimi nga Mjeku Specialist
 • Fizioterapi
 • Analiza Laboratorike
 • Kontrolla Diagnostifikuese: Rrezet X, Skane CT, Skane MRI
 • Ndërhyrjet Kirurgjike ditore
 • Ilaqet e përshkruara nga mjeku
 • PËRFITIMET TJERA
 • Kujdesi Dentar
 • Kujdesi për dëgjimin
 • Kujdesi për Sytë
 • Kujdesi gjatë shtatzanisë dhe lindjes
 • AKSIDENTI PERSONAL
 • Vdekje Aksidentale
 • Invaliditeti i Plotë

BASIC

19.99me tvsh
 • 30,000€
 • RKS
 • 100%
 • 10%
 • Max: 30 ditë
 • 80%
 • Max: 10 Seanca
 • Max: 500€
 • Max: 500€
 • 80%
 • Max: 100€
 • Max: 100€
 • Max: 50€
 • Max: 500€
 • -
 • -
 • -

PLUS

29.95me tvsh
 • 50,000€
 • RKS, AL, MK, MNE,TR
 • 100%
 • Max: 90 ditë
 • 100%
 • Max: 10 Seanca
 • Max: 1000€
 • Max: 1000€
 • 100%
 • Max: 150€
 • Max: 100€
 • Max: 100€
 • Max: 1000€
 • 100%
 • Max: 5,000€
 • Max: 7,000€

STANDARD

44.95me tvsh
 • 100,000€
 • RKS, AL,MK, MNE,TR, AUS
 • 100%
 • Max: 90 ditë
 • 100%
 • Max: 1500€
 • 100%
 • Max: 200€
 • Max: 200€
 • Max: 200€
 • Max: 1500€
 • 100%
 • Max: 10,000€
 • Max: 10,000€

PREMIUM

99.99me tvsh
 • 300,000€
 • RKS, EU
 • 100%
 • Max: 180 ditë
 • 100%
 • 100%
 • Max: 300€
 • Max: 300€
 • Max: 300€
 • Max: 2500€
 • 100%
 • Max: 30,000€
 • Max: 30,000€