| Webmail
Facebook | LinkedIn

Sigurimi i pasurisë (pronës)
Sigurimi nga zjarri dhe rresiqe tė tjera

Ky sigurim është sigurim vullnetar dhe bëhet me dëshirë të të siguruarit.

Çka mund të sigurohet me kët lloj sigurimi ?

Prona

•  personale dhe kolektive,
•  e paluajtur dhe e luajtur.

Të gjitha llojet e objekteve ndërtimore të cilat janë në shfrytëzim;

Të gjitha pajisjet; 

• Instalimet e montuara, 
• Pajisjet e montuara (ashensori, ngrohja qendrore,cisterna me karburante,bojlerët,instalimet e klimatizimit, hidroforet etj.) 
•  Pajisjet (linjat teknologjike prodhuese), 
• Gjërat e luajtshme:lënda e parë,gjysëm prodhuese, prodhimet finale, mallrat e gatshme të cilat gjinden në objektin ndërtimor, 
• Gjërat dhe mjetet e punëtorëve që kryejnë shërbime në vendet e punës, 
• Paratë dhe letrat me vlerë.

Të siguruara janë ato gjëra që janë të shënuara në policë të sigurimit.

Nga cilat rreziqe mund të sigurohen ?

Me sigurim ofrohet mbrojtja siguruese nga rreziqet të cilat i zgjedhë i siguruari dhe janë të shenuara në polic ë :

•  Zjarri, 
•  goditja e rrufesë,
•  eksplodimi, 
•  stuhia, 
•  breshri, 
•  goditja e mjetit motorik, 
•  rënia e fluturakes ajrore,
•  manifestimi dhe demonstrata, 
•  vërshimi dhe rrëkeja, 
•  rëshqitja e tokës dhe shembja, 
•  ulja e tokës,
•  ortiqet e borës,
•  rrjedhja e lëngut (lekazhin), 
•  derdhja e ujit nga gypat e instalimeve, 
•  vetëndezja e rezervave, 
•  përgjegjësia ndaj palës së tretë, 
•  termeti, 
•  vjedhja me thyerje dhe 
•  thyerja e xhamave.

Kur ndodhë rasti i siguruar me sigurim janë të mbuluara:

•  Dëmet nga shkatërrimi ose dëmtimi i gjërave të siguruara, të shkaktuara me rastin e shpërthimit (rrëzimit, nxjerrjes përjashta, dhënies së ndihmës e të tjera)

•  Dëmet për shkak të zhdukjes së gjërave të siguruara kur ndodhë rasti i siguruar,

•  Shpenzimet e bëra për zvoglimin dhe menjanimin e dëmit.