• Shpallje: Konkurs për punë

       Datë: 29/06/2018   

Kompania më e vjetër dhe më e madhe e sigurimeve ne vendin tonë “Kosova e Re” në kuadër te zgjerimit te rrjetit te shitjes dhe menagjimit sa me te mire te portofolios, shpalle konkurs për këto vende të lira pune :

 

1) Koordinator i shitjes , sigurimi i automjeteve TPL-KASKO

2) Koordinator i shitjes, sigurimi i pronës

3) Koordinator i shitjes, sigurimi shëndetësor

4) Koordinator për marketing

 

Të gjitha këto pozita janë në drejtorinë qendrore të kompanisë – Prishtinë.

Kriteret e nevojshme për kandidatët:

a) Përvojë pune së paku 5 vite në sektorin e sigurimeve

b) Të kenë reputacion te mire

c) Të kenë aftësi organizative për pune ekipore

d) Përparësi kanë kandidatet të cilët kanë portofolio të tyre të sigurimeve

 

Të interesuarit duhet të paraqiten në zyrat e kompanisë deri më datën: 05.07.2018, tek zyrtari përgjegjës , drejtori operativ, departamenti i shitjes.

Menagjmenti!

  • Konkursi eshte mbyllur
  • Shpallje: K.S “Kosova e Re” shpreh interesin për angazhimin e një kompanie për vlerësimin e pronës së patundshme

       Datë: 18/06/2018   

Të interesuarit duhet ti sjellin këto dokumente

1) Dokumentacioni i firmës

2) Licenca për vlerësim

3) Referencat për vlerësimet e kryera

Palët e interesuara të paraqiten në zyrën qendrore të kompanisë, ose të kontaktojnë përmes numrave tanë të telefonitfati.
Afati i dorezimit të ofertave është deri më datë 20/06/2018 – e Merkurë
  • Konkursi eshte mbyllur
  • Shpallje – Pozita: Jurist

       Datë: 01/02/2018   

Kërkojmë juris të dipolmuar me përvojë pune disa vjeçare.

Të interesuarti mund ti dërgojnë CV dhe dokumentet përcjellese në email: hr@kosovaere.com 

Konkursi është i hapur deri më 10/02/2018

  • Konkursi është mbyllur
  • Kërkojmë kompani të licensuar për vlerësimin e pasurisë së palujtshme

Datë: 22/11/2017

Kërkojmë kompani për vlerësimin e objektit tonë në Ferizaj. Kompania duhet të ketë standarte të larta të vlerësimit dhe përgjegjësi të lartë për punën e bërë.

Palët e interesuara të paraqiten në zyrën qendrore të kompanisë, ose të kontaktojnë përmes numrave tanë të telefonit.

  • Konkursi eshte mbyllur