• Shpallje: K.S “Kosova e Re” shpreh interesin për angazhimin e një kompanie për vlerësimin e pronës së patundshme

       Datë: 18/06/2018   

Të interesuarit duhet ti sjellin këto dokumente

1) Dokumentacioni i firmës

2) Licenca për vlerësim

3) Referencat për vlerësimet e kryera

Palët e interesuara të paraqiten në zyrën qendrore të kompanisë, ose të kontaktojnë përmes numrave tanë të telefonitfati.
Afati i dorezimit të ofertave është deri më datë 20/06/2018 – e Merkurë
  • Shpallje – Pozita: Jurist

       Datë: 01/02/2018   

Kërkojmë juris të dipolmuar me përvojë pune disa vjeçare.

Të interesuarti mund ti dërgojnë CV dhe dokumentet përcjellese në email: hr@kosovaere.com 

Konkursi është i hapur deri më 10/02/2018

  • Konkursi është mbyllur
  • Kërkojmë kompani të licensuar për vlerësimin e pasurisë së palujtshme

Datë: 22/11/2017

Kërkojmë kompani për vlerësimin e objektit tonë në Ferizaj. Kompania duhet të ketë standarte të larta të vlerësimit dhe përgjegjësi të lartë për punën e bërë.

Palët e interesuara të paraqiten në zyrën qendrore të kompanisë, ose të kontaktojnë përmes numrave tanë të telefonit.

  • Konkursi eshte mbyllur