• Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 25/07/2019

 

Kompania e Sigurimeve shpalle konkurs:

 

1.Vlerësues i dëmeve (1 pozitë)

 

Edukimi, eksperienca dhe kushtet që kërkohen :

Diplomë Bachelor në fakultetin e Inxhinierisë së trafikut ose makinerisë
Aftësi shumë të mira komunikuese, verbale dhe me shkrim;
Të ketë etike të lartë të punës;
Aftësi te mira hulumtuese, të zgjidhjes së problemeve dhe të menduarit kritik;
Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe matematike;
Të ketë patent shofer të kategorisë B e preferueshme:
Preferohet përvojë pune deri ne tre (5) vite;
Preferohet njohja e gjuhës angleze dhe/apo gjuhëve të tjera të huaja.

 

Te gjithe te interesuarit le ti dergojne cv –te e tyre ne emai adresen  hr@kosovaere.com

 

Do te njoftohen vetem personat e perzgjedhur ne listen  e ngushte

Afati I konkursit mbetet I hapur nga data e publikimit per 15 dite kalandarike

 

 • Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 22/06/2019

      Komapina e Sigurimeve Kosova e Re kërkon punëtorë për pozitën si në vijim:

       1. Roje Fizike

Të interesuarit mund të paraqiten tek zyret e kompanisë, ose mund ti dërgojnë CV dhe dokumentet përcjellese në emailin hr@kosovaere.com  deri më datë 28.06.2019

 • Konkursi është i mbyllur
 • Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 15/02/2019

      Komapina e Sigurimeve Kosova e Re kërkon punëtorë për pozitat si në vijim:

       1. Menaxher i zyërs – Zyra në Shtime

2. Administrator i zyërs – Zyra në Shtime

3. Këshilltar për klientë – Zyra në Shitme

4. Referent  – Zyra në Shtime

5. Zyrtar për sigurime vullnetare – Zyra në Shtime

Të interesuarit mund të paraqiten tek zyret e kompanisë, ose mund ti dërgojnë CV dhe dokumentet përcjellese në emailin hr@kosovaere.com  deri më datë 25.02.2019

 • Konkursi është i mbyllur

 

 • Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 04/02/2019

      Komapina e Sigurimeve Kosova e Re kërkon punëtorë për dy pozita si në vijim:

       1. Zyrtar në administratë – Departamenti i Dëmeve

2. Zyrtar në administratë – Departamenti i Financave

Të interesuarit mund të paraqiten tek zyret e kompanisë, ose mund ti dërgojnë CV dhe dokumentet përcjellese në emailin hr@kosovaere.com  deri më datë 11.02.2019

 • Konkursi është i mbyllur
 • Shpallje: Konkurs për punë

       Datë: 29/06/2018   

Kompania më e vjetër dhe më e madhe e sigurimeve ne vendin tonë “Kosova e Re” në kuadër te zgjerimit te rrjetit te shitjes dhe menagjimit sa me te mire te portofolios, shpalle konkurs për këto vende të lira pune :

1) Koordinator i shitjes , sigurimi i automjeteve TPL-KASKO

2) Koordinator i shitjes, sigurimi i pronës

3) Koordinator i shitjes, sigurimi shëndetësor

4) Koordinator për marketing

Të gjitha këto pozita janë në drejtorinë qendrore të kompanisë – Prishtinë.

Kriteret e nevojshme për kandidatët:

a) Përvojë pune së paku 5 vite në sektorin e sigurimeve

b) Të kenë reputacion te mire

c) Të kenë aftësi organizative për pune ekipore

d) Përparësi kanë kandidatet të cilët kanë portofolio të tyre të sigurimeve

Të interesuarit duhet të paraqiten në zyrat e kompanisë deri më datën: 05.07.2018, tek zyrtari përgjegjës , drejtori operativ, departamenti i shitjes.

Menagjmenti!

 • Konkursi eshte mbyllur
 • Shpallje: K.S “Kosova e Re” shpreh interesin për angazhimin e një kompanie për vlerësimin e pronës së patundshme

       Datë: 18/06/2018   

Të interesuarit duhet ti sjellin këto dokumente

1) Dokumentacioni i firmës

2) Licenca për vlerësim

3) Referencat për vlerësimet e kryera

Palët e interesuara të paraqiten në zyrën qendrore të kompanisë, ose të kontaktojnë përmes numrave tanë të telefonitfati.
Afati i dorezimit të ofertave është deri më datë 20/06/2018 – e Merkurë
 • Konkursi eshte mbyllur
 • Shpallje – Pozita: Jurist

       Datë: 01/02/2018   

Kërkojmë juris të dipolmuar me përvojë pune disa vjeçare.

Të interesuarti mund ti dërgojnë CV dhe dokumentet përcjellese në email: hr@kosovaere.com 

Konkursi është i hapur deri më 10/02/2018

 • Konkursi është mbyllur
 • Kërkojmë kompani të licensuar për vlerësimin e pasurisë së palujtshme

Datë: 22/11/2017

Kërkojmë kompani për vlerësimin e objektit tonë në Ferizaj. Kompania duhet të ketë standarte të larta të vlerësimit dhe përgjegjësi të lartë për punën e bërë.

Palët e interesuara të paraqiten në zyrën qendrore të kompanisë, ose të kontaktojnë përmes numrave tanë të telefonit.

 • Konkursi eshte mbyllur